Hart van Volmaakte Wijsheid Soetra


 1. Hart van volmaakte Wijsheid Soetra
 2. Om, hulde aan de Zalige Heilige Volmaakte Wijsheid!
 3. Avalokiteshvara*, Heilige Bodhisattva, bewegend in diepe wijsheid
 4. Zag beneden de 5 opeenhopingen**: deze zag hij in essentie leeg
 5. Hier oh Shariputra*** is vorm leegte; precies diezelfde leegte is vorm;
 6. Niet afgescheiden van vorm is leegte, niet afgescheiden van leegte is vorm
 7. Wat vorm is, is leegte; wat leegte is, is vorm
 8. Zoals gevoelens, gedachten, indrukken, opvattingen
 9. Hier oh Shariputra zijn alle verschijnselen gekenmerkt door leegte en
 10. Niet gecreëerd, niet vernietigd, niet onzuiver, niet zuiver, niet ontoereikend, niet compleet
 11. Oh Shariputra derhalve in de leegte is geen vorm
 12. En geen gevoel, gedachte, indruk, opvatting
 13. En geen oog, oor, neus, tong, lichaam, geest
 14. Geen vorm, geluid, geur, smaak, aanraking of gedachte
 15. Geen element van ogen enzovoorts tot en met geen-geest bewust element
 16. Geen onwetendheid, geen eind aan onwetendheid enzovoorts tot en met
 17. Geen ouderdom en geen dood, geen einde aan ouderdom of aan de dood
 18. Geen droefheid, oorzaak of eind, geen pad; geen weten, geen hechting en onthechting
 19. Zo, oh Shariputra, in dit niets-bereiken rust de Bodhisattva
 20. Op de Volmaakte Wijsheid, aldus gedachteobstructies verwijderend
 21. Zonder gedachteobstructie is er geen angst; voorbij elke vergissing
 22. Hij is zeker van Nirvana
 23. Boeddha’s van de drie tijden
 24. Ontwaken allen tot de hoogste, volmaakte en complete verlichting rustend in Volmaakte Wijsheid
 25. Daarom zouden we de Grote Mantra van de Volmaakte Wijsheid moeten kennen
 26. Grote, heldere, magische mantra en ongeëvenaarde mantra
 27. Genezing voor elk leed, waar want niet onjuist
 28. In Volmaakte Wijsheid wordt de mantra uitgesproken:
 29. GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BODHISVAHA***

*      Avalokiteshvara een bodhisattva die de compassie van alle boeddha's belichaamt.
**     Vorm, voelen(sensatie), perceptie, mentale formaties, bewustzijn.
***   Eén van de balengrijkste discipelen van Gautama de Buddha.
****  Ga, ga voorbij, ga voorbij de hoogste realiteit, voorbij verlichting, zichZelf offrerend aan zichZelf.


Shakyamuni Gautama the Buddha

 

recitatie van de Hart van Volmaakte Wijsheid Sutra


Recitatie van de Hart van Volmaakte Wijsheid Soetra in het Japans

HartSutra2012japans srcset large

 http://www.rientsritskes.nl/